Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!

16 Zi'l-ka'de 1440

24 Ramazan 1439 Ramazan Gazetesi

Ramazan Gazetesi Görsel

Osmanlı Saray Üniversitesi ENDERUN, Osmanlıların Rumeliye Geçmeleri, İnsanların Faydalısı İnsanlara Faydalı Olandır, Cafer-i Sadık Hz. Okumak için tıklayın

Eski Ramazanlarda KARAGÖZ

Eski Ramazanlar bilhassa biz çocuklar için eğlence ve temaşa mevsimi anlamına gelirdi...

Devamı..

Ramazan Gazeteleri


23 Ramazan 1439

RAMAZAN YEMEKLERİ

ÇİÇEK SUYU ŞURUBU Evlerimizde kullanılan şuruplar hemen pek mahdut denecek raddededir...

Devamı..


22 Ramazan 1439

RAMAZAN DAVULCULARI

Sahur davullarını ekseriya mahallenin gençleri çalardı. Mamafih bu amatör davulcuların arasında bazı yaşlı yaşlı ve hatta...

Devamı..


21 Ramazan 1439

Hasan Fehmi, 100 Yıl Evvelki Bir Gurbet Ramazanını Anlatıyor: JAPONYA'DA RAMAZAN

Dînimizin kudsiyetini takdîre bir vesîle oldu. Dûçâr-ı hayret...

Devamı..


20 Ramazan 1439

Ramazan Sofraları

Daha üç ayların eşiğinde iken evleri bir telaş alırdı. Reçeller kaynatılır, turşular kurulur...

Devamı..


19 Ramazan 1439

Eski Ramazanlarda ÇOCUKLAR VE OYUNLAR

İkindi okunup müezzin minareden indikten biraz sonra, sübyan mektepleri, merkez rüştiyeleri paydos olur ...

Devamı..


18 Ramazan 1439

Hırka-i Saadet Dairesinde Teravih

Öyle bir cûşiş içinde idim ki şu zamanda yaşar bir fani olduğumu yavaş yavaş unutuyordum. Bilmiyordum ki hangi...

Devamı..


17 Ramazan 1439

Hüseyin Rahmi 98 Yıl Evvel Bugün Yazdı İLK ORUCUM

Yavaş yavaş sahurun tokluğu geçerek içim ezilmeye başladı. Öğleye doğru sabrım tükendi. Gitgide açlığım...

Devamı..


16 Ramazan 1439

Batılı Müelliflerin Eserlerinde OSMANLI AHLAKI

Gerek İstanbul’da gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş hiçbir tereddüte imkân bırakmayacak...

Devamı..


15 Ramazan 1439

Avusturya Elçisinin Ramazan Hatıraları TÜRKLER ve ORUÇ

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Avusturya elçisi sıfatıyla İstanbul'da bulunan Busbecq hatıralarında Osmanlıların Ramazan ayını idrâk...

Devamı..


14 Ramazan 1439

İstanbul Efendisi

Eski devir insanlarının tasavvufun eğici ve olgunlaştırıcı terbiye çapası ile ayıklanıp sürülen bir tarla gibi olgunlaştırıldıktan...

Devamı..


13 Ramazan 1439

Mütareke Yıllarında Bir Ramazan Gecesi KANDİLLER YANARKEN

Kimi eski ramazanlara mütehassir, kimi ramazanı cedlerimizin lezzetiyle hâlâ yaşıyor. Kimi ramazanın da her şey gibi zevâlinden...

Devamı..


12 Ramazan 1439

Sultan Reşad'ın Hırka-i Saadet Ziyareti ve SARAY RAMAZANLARI

Ramazan-ı şerîfin on beşinci günü Hırka-i Saâdet’i ziyaret etmek için padişah alayla Topkapı Sarayı’na giderdi...

Devamı..


11 Ramazan 1439

Bir Osmanlı Elçisi'nin Hatıratından PARİS'TE RAMAZAN

Biz Paris’te dolaşırken Ramazan-ı Şerif çıkageldi. Gündüzleri oruç tuttuk, geceleri de cemaatle teravih namazı kıldık...

Devamı..


10 Ramazan 1439

500 Yıl Süren Bir Osmanlı Geleneği SURRE ALAYLARI

Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı, Yıldırım Bâyezîd Han tarafından Edirne’den gönderildi. Gönderilen...

Devamı..


9 Ramazan 1439

Saray Ramazanlarının Vazgeçilmez Adeti Huzur Dersleri

Sultan İkinci Abdülhamîd Han zamânında huzur dersleri Ramazanda ikindi namazından sonra haftada iki gün...

Devamı..


8 Ramazan 1439

Ramazan Gecelerinin Unutulan Adeti Helva Sohbetleri

Hangi gece kimin evinde toplanılacağı belliydi. Mahalle halkı o akşam mahalle kahvesinde buluşur, ihtiyarlar ve gençler...

Devamı..


7 Ramazan 1439

İmsak ile Ezan Arasında

Ramazanın kokusu olurdu eskiden, bahsettiğim pide kokusu tabii...

Devamı..


6 Ramazan 1439

Boğaziçi'nde Bir İftar

Kadri ve dünyâda bir tâneliği bilindiği zamanlarda Boğaziçi bambaşka bir hâlet yaşardı...

Devamı..


5 Ramazan 1439

Ramazaniyelik, Sıcak Sıcak!

Ramazanın birinci günü daima halkta bir acemilik olur......

Devamı..


4 Ramazan 1439

Herkesin Sofrası Herkese Açıktı

Nihâyet ramazan gelir, oruç ayının ilk gecesi ile berâber terâvih, iftarlar ve dolayısıyla eğlenceler de başlamış olurdu...

Devamı..


3 Ramazan 1439

İbrahim Efendi Konağında Ramazan Hazırlıkları

Sâmiha Ayverdi eskilerin ramazan ayına nasıl hazırlandıklarını anlatıyor...

Devamı..


2 Ramazan 1439

Eski Ramazanlar

Üçüncü akşam kayınpedere gitmeli! Mâbeyne, Saraya, Kilercibaşıya hangi akşam gitmeli? Ahmet Rasim eski Ramazanları ve Ramazana hazırlığı anlatıyor...

Devamı..


1 Ramazan 1439

Ramazan Sevinçti

Osmanlılar zamanında Ramazan'ın gelişi büyük bir sevinçle...

Devamı..


Ramazan Çok Özel
Osmanlı Ramazan Pidesi

Osmanlı döneminde Ramazan ayına hürmet çok fazla idi. Sokaktan Saraya kadar uzanan saygı dolu tutum; insanların Mübarek Ramazan'ı Şerifi layıkıyla yaşamalarını sağlardı.

Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saâdet dâiresinde bulunan Peygamber efendimize ve yakınlarına ait olan Mukaddes Emânetler, Osmanlı Devleti zamanında her Ramazan ayının 15'inde ziyâret olunurdu. Bu ziyâretten birkaç gün önce Mukaddes Emânetler'in bulunduğu taht odasının temizliği büyük bir hürmetle yapılır, padişah başta olmak üzere Has oda ağaları Mukaddes Emânetleri Taht Odasından Revân Odasına taşırlardı. Bu taşıma esnasında pâdişah da Has oda ağaları gibi hizmette bulunur, herhangi bir sebeple bu törende bulunamazsa maiyetinden birini gönderirdi. Ayın 14'ünde merasimde bulunacaklara dâvet tezkereleri gönderilirdi.

Ramazân'a Mahsus Gazete

Ramazan Gazetesi Görsel

Ramazân-ı şerîf boyunca günlük olarak web sayfamızın "Ramazan Özel" bölümünde yayınlanacak bir dijital gazete hazırlıyoruz. Osmanlı'da Ramazan kültürü, yabancı seyyahların gözüyle Osmanlı, oruç ve iftar, Osmanlı mutfağı, menkıbeler, şiir ve hikâyeler gibi konu başlıklarıyla "Eski Ramazanlar"a doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. A4 ebatında, PDF formatında ve 8 sayfa olarak hazırlanan gazeteyi web üzerinden okuyabilir, dilerseniz yazıcıdan çıktı alarak basılı hale getirebilir ve hatıra olarak da saklayabilirsiniz.


Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri

Anadolu’da yetişen büyük Velîlerden olup, Halvet’îyye Sufi İslâm Tarikât’nın bir alt sınıfına ait olan Bayram’îyye Tarikât’nın devamı niteliğinde bulunan Celvet’îyye (Celvetî) Tarikât’ının kurucusudur. 1541 (H.948) yılında Koçhisar'da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde Hz.'den feyz aldı. 1598 (H. 1007) de Üsküdar'da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628 (H. 1038)'de vefât etti.

Kabri, İstanbul Üsküdar'da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir.

Sultanlar Rikâbında Yürüsün

Aziz Mahmud Hüdayi hazretleri “rahmetullahi aleyh“, hocası Üftade hazretlerine “rahmetullahi aleyh“ çok hizmet eder. Ne emrederse yerine getirir. Çok duasını alır. Üç sene sonra icazet alır ve hocasının emriyle Sivrihisar’a varır.

İnsanlara ilim ve feyiz saçar. Yine hocasının emriyle, Bursa’ya döner tekrar. Üstadını, zayıflamış ve bozulmuş görür sıhhatini. Severek yapar her hizmetini. Hocası memnun olur. Bir gün açar ellerini. “Sultanlar, rikabında yürüsün” buyurur. Çok geçmez, hocası vefat eder.

Ondan sonra insanlar ona gelir. Zengin fakir, yaşlı genç, hatta sultan ve vezir. İstifade etmeye ona gelir. Sultan birinci Ahmed, üçüncü ve dördüncü Muradlar, sultan ikinci Osman, bu Veliyi “Gönül sultanı” olarak bilir, duasını isterler.

Bir gün Sultan Ahmed Han, mürşîdini ziyâret için Üsküdar'a gelmişti. Çarşıdan geçerken, Hüdâyî hazretlerinin alış-veriş ettiğini gördü. Genç Hünkâr bu esnâda attaydı. Derhal atından indi, hocasının elini öptü ve atına binmesi için ricâ etti. Bir müddet Hüdâyî hazretleri at sırtında önde ve Pâdişâh da yaya olarak ardınca yürüdüler. Kısa bir süre sonra Mahmûd Hüdâyî dünyâyı titreten koca bir pâdişâhın, arkasında yaya yürümesine râzı olmadı ve; "Sultanım! Sırf hocam Muhammed Üftâde hazretlerinin duâsı ve emri yerine gelsin diye bindim. Çünkü o; 'Pâdişâhlar rikâbında yürüsün.' diye duâ etmişti." buyurarak atından indi. Ata tekrar Sultan Ahmed Hanı bindirdi.Sultan Ahmed Han'ın bu hâdiseden sonra aşağıdaki beytleri söylediği belirtilir:

"Varımı ben Hakka verdim, gayrı vârım kalmadı.
Cümlesinden el çekip pes dü cihânım kalmadı.
Çünkü hubbullah erişti, çekti beni kendine,
Açtı gönlüm gözünü, gayri gümânım kalmadı.
Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi,
Sâfiyim, buldum safâyı dü cihânım kalmadı.
Ahmedî der, "Yâ ilâhî! Sana şükrüm çok-durur"

Ayrıca bkz:  Aziz Mahmud Hüdayi Hz. ve Kayserili Halil Paşa
Sultan I. Ahmed Han

Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın süt kardeşidir. Kânûnî dünyâya geldiğinde, annesi Âişe Hafsa Sultanın sütü kesilmişti. Bunun üzerine Kânûnî’yi Yahyâ Efendinin annesi emzirdi. Zamanın büyük evliyalarındandı. Hızır aleyhisselam ile arkadaşlardı.

Kabr-i şerîfi, Beşiktaş ile Ortaköy arasında yaptırdığı ve kendi adıyla anılan câminin yanında olup, ziyâret mahallidir.

Tahtıma oturabilir miyim?

Yahya Efendi, bir gün atıyla giderken iki tane papaz yolunu keser. Atın yularlarını tutup, Papazlar der ki:

- Ya Şeyh, sizin dininizde ölmüşlerden vergi almak var mıdır?
- Hayır böyle bir şey yoktur.
- Ama sizin sultanınız bizim ölülerimizden bile cizye alıyor bu nasıl oluyor?

Bunun üzerine Yahya Efendi hemen padişaha bir mektup yazıp, "Oturduğun o taht sana haram olsun, başına geçsin. Zulmün ölülere bile ulaştı. Bu yaptığın zulüm nedir? Derhal o tahtı terk et" diye çok ağır şeyler söyler.

Koskoca Padişah bu mektubu alır almaz derhal yanındakilerle beraber yola çıkıp Yahya efendinin dergahına gelir. "Abiciğim, hayırdır ne suç işledim acaba?" diye sorar. Yahya efendi, "Daha ne olsun memurların gayrimüslim vatandaşların ölmüşlerinden bile cizye alıyor. Böyle zulüm olur mu?"

Padişah hemen yanında bulunanlara sorar ve kayıtların beş senedir yenilenmediğini anlar. Rengi sapsarı olur. Derhal kayıtları yenilettirir. Fazla alınanların hepsini iade ettirip, helallik diler.

Bu arada da tahta oturmaz, tekrar Yahya efendiye gidip, "Şimdi tahtıma oturabilir miyim?" diye sorar. O da "Git artık nasıl oturursan otur” buyurur.

Ayrıca bkz:  Seni Kanuna Şikayet Ederiz
Kanuni Sultan Süleyman Han

Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!
Bugün
Hicri:
16 Zi'l-ka'de 1440
Miladi:
19 Temmuz 2019

Söz Ola
Osmanlı padişahlarının hepsi dindar insanlar idi. Dini muhafaza ettiler. Dinin direği idiler. İçlerinde bir tane kötü yoktur. Ama aralarında derece farkı vardır.
Seyyid Abdülhâkim Arvasî Hz. “Kuddise Sirruh”
Osmanlılar Twitter